Kemi, C

Til Søgning

Pris: DKK 550,00 Skal jeg betale for GS fag?

Om faget

I faget kemi på C-niveau vil du få kendskab til grundlæggende naturvidenskabelige metoder og begreber inden for kemiens verden, lige som du vil lære at bruge det kemiske fagsprog.

Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.

Du lærer at beskrive stoffers opbygning og simple kemiske reaktioner og at indhente og vurdere kemisk information fra forskellige kilder.

Du lærer også at udføre enkle kemiske beregninger og kemiske eksperimenter ved hjælp af simpelt laboratorieudstyr, lige som du lærer at beskrive og forklare forsøgsresultatet både mundtligt og skriftligt.

Du får bl.a. undervisning inden for emner som:

Kemisk fagsprog, herunder kemiske formler og reaktionsskemaer
Grundstoffernes periodesystem, herunder atomets opbygning
Stofmængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer, herunder stofmængdekoncentration
Kemiske bindingstyper , tilstandsformer og blandbarhed
Simple organiske og uorganiske molekylers opbygning, navngivning, egenskaber og anvendelse
Ionforbindelsers opbygning, navngivning, egenskaber og anvendelse
Fældnings-, simple redox- og syre-basereaktioner, herunder pH-begrebet

Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer. En stor del foregår som emne- eller projektorienteret arbejde, og ca. 20 procent af undervisningen foregår som selvstændigt eksperimentelt arbejde i laboratoriet.

It indgår som redskab i undervisningen.

Adgangskrav

For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have gennemført undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.

Læs mere Læs mindre
Din Kurv
Kurven er tom!

Søg hold

Nulstil søgningen