Matematik, C

Til Søgning

Pris: DKK 550,00 Skal jeg betale for GS fag?

Om faget

I faget matematik på C-niveau vil du lære at gennemføre simple matematiske ræssonementer og at bruge matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Du lærer også at kommunikere om matematik.
Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.
Du lærer fx at behandle et talmateriale statistisk, herunder at formidle konklusioner på behandlingen, ligesom du lærer at gøre rede for geometriske modeller og løse geometriske problemer.
Du får også kendskab til matematikkens samspil med den den øvrige videnskabelige, teknologiske og kulturhistoriske udvikling.

Du får fx undervisning inden for emneområderne:
regningsarternes hierarki, ligningsløsning, samt procent- og rentesregning
formeludtryk til beskrivelse af ligefrem og omvendt proportionalitet, lineære og eksponentielle sammenhænge samt potenssammenhænge mellem variable
beskrivende statistik med grafisk præsentation og bestemmelse af simple empiriske statistiske deskriptorer
forholdsberegninger i ensvinklede trekanter og trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter.

Der inddrages desuden supplerende stof i undervisningen.
Undervisningen veksler mellem projekt- eller emneforløb, rapportskrivning, gruppearbejde og opgaveløsning. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.
Der bruges it-baseret udstyr og lommeregnere, bl.a. til beregninger, overblik over grafer, håndtering af statistisk datamateriale og til eksperimenter.

Eksamen:
Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig prøve.
Den skriftlige prøve varer 3 timer og består af centralt stillede opgaver inden for kernestoffet. Du må benytte alle hjælpemidler, bortset fra kommunikation med omverdenen og brug af internettet.
Den mundtlige prøve sker på grundlag af et overordnet spørgsmål med konkrete delspørgsmål. Ved prøven præsenterer du dit svar på det udtrukne spørgsmål, og derefter følger en samtale mellem dig og din lærer. Prøven skal inddrage gennemførte projektforløb og temaopgaver. Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 24 minutters forberedelsestid.

Adgangskrav

Der er ikke krav til underliggende niveau.

Læs mere Læs mindre
Din Kurv
Kurven er tom!

Søg hold

Nulstil søgningen