Spansk begyndersprog, B>A

Til Søgning
Pris: DKK 550,00 Skal jeg betale for GS fag?

Om faget

I faget spansk på A-niveau lærer du at forstå hovedindholdet i et tydeligt talt spansk om kendte emner. Du lærer også at læse spansksprogede tekster inden for såvel skønlitteratur som sagprosa, herunder medietekster.


Du får bl.a. undervisning i emnerne:

  • et centralt alment ordforråd til brug for mundtlig og skriftlig kommunikation
  • et specifikt ordforråd i tilknytning til de valgte emner
  • grundlæggende principper for sprogets anvendelse og opbygning, herunder morfologi, syntaks, fonetik og pragmatik moderne fiktive og ikke-fiktive tekster fra Spanien og andre spansksprogede områder
  • historiske, kulturelle og interkulturelle forhold, der har relevans for de studerede emner
  • centrale samfundsmæssige og regionale forhold i Spanien og andre spansksprogede områder
  • aktuelle forhold i Spanien og andre spansksprogede områder


Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som emneforløb, der tilsammen repræsenterer Spanien og Amerika. Undervisningen indeholder både sproglig træning og skriftlige opgaver.

I spansk på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

Der bruges it til henholdsvis informationssøgning og styrkelse af den skriftlige sprogfærdighed i form af interaktive øvelser og træningsprogrammer.


Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 4 timer og er en todelt centralt stillet opgave. Under første delprøve må der ikke bruges hjælpemidler. Efter højst en time afleveres besvarelsen, og herefter må alle hjælpemidler benyttes til besvarelsen af den anden del af prøven. 

Den mundtlige prøve har en eksaminationstid på ca. 30 minutter med ca. 1 times forberedelsestid. Først præsenterer du på spansk en ukent tekst på ca. 1 side, og dernæst føres der en samtale med udgangspunkt i et ukendt billede om almene emner. 

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.